Domnia Cantitatii si semnele vremurilor de Rene Guenon

Posted on octombrie 1, 2009

0


Domnia cantitatii si semnele vremurilor de Rene Guenon Humanitas_1995 (DESCARCĂ)

Traducere de FLORIN MIHĂESCU şi DAN STANCA

Rene Guenon 1925RENE GUENON s-a născut la Blois, în 1886; în pe­rioada 1909-1912 ia contact cu doctrinele orientale a căror coerenţă şi unitate de principii cu creştinismul va încerca să o pună în evidenţă pentru a putea trezi în Occident forţele capabile să se opună decăderii acestuia, în 1928, afectat de moartea soţiei sale, dar ţi de neînţe­legerea cu care fusese primit de către diferitele medii franceze efortul său de a resuscita spiritul tradiţional, Guenon părăseşte Franţa şi se stabileşte, în 1930, la Cairo, unde se va căsători cu o tânără musulmană. în toată această perioadă va continua să scrie în limba fran­ceză şi să publice în Franţa; se sfârşeşte din viaţă în 1951. A întreţinut o vastă corespondenţă şi cu trei gânditori români: Vasile Lovinescu, Marc-Mihail Avramescu şi Mihai Vâlsan.

LUCRĂRI: Jntroduction gdnerale в l’e”tude des doc-trines hindoues (1921), Orient et Occident (1924), L’Homme et son devenir selon le Vedвnta (1925), L’Esote’risme de Dante (1925), Le Roi du Monde (1927), Autorite spirituelle et pouvoir temporel (1929), La Crise du Monde monderne (1931), Le Symbolisme de la Croix (1931), Les Etats multiples de l’Etre (1932), La meta-physique orientale (1939), Le Regne de la Quantite et les Signes des Temps (1945), La Grande Triade (1946), Apergus sur l’Initiation (1946), Les Principes du Calcul inflnitisimal (1946). Postum au apărut: Initiation et rea-lisation spirituelle (1952), Apergus sur l’esote’risme chretien (1954), Symboles fondamentaux de la science sacree (1962), Formes traditionnelles et cycles cosmi-ques (1970), Etudes sur l’hindouisme(1970), Etudes sur la franc-magonnerie et le compagnonnage (1970), s.a.

Reclame
Posted in: Metapolitica